Cover6

Зміни у бухгалтерському обліку

Напишіть нам

academy@kpmg.ua-+380504892975Бізнес-центр "Senator", вул. Московська, 32/2
academy@kpmg.ua
-
+380504892975
Бізнес-центр "Senator", вул. Московська, 32/2

Персональні дані

Зміни у бухгалтерському обліку

1️⃣ Електронна первинка: на яку дату виникають податкові зобов’язання з ПДВ

За фаховою консультацією ДПС з метою визначення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ та, відповідно, складання податкових накладних за такими операціями, слід використовувати дату складання документа (в паперовій чи електронній формі), що містить відомості про постачання послуг платником податку, оскільки даний реквізит визначений Законом про бухоблік як обов’язковий для первинного документа.

🎙 При постачанні послуг, що оформлено електронним первинним документом, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, незалежно від дати накладання електронних підписів, буде вважатися дата складання такого первинного документа, що містить відомості про господарську операцію.

Джерело: ІПК ДПС від 27.04.2021 р. № 1745/ІПК/04-36-18-03-15


2️⃣ Маркетингові послуги від ФОПа та їх зарахування до податкових витрат — позиція Верховного Суду

За Верховним Судом головна умова для врахування у складі податкових витрат вартості отриманих маркетингових послуг – документальне підтвердження та зв’язок таких витрат із господарської діяльністі платника податку. 

У спорі зазначалось, що за результатами перевірки встановлено порушення пп. 134.1.1 ПКУ, яке призвело до заниження податку на прибуток. Зазначене порушення ґрунтувалось на висновках про не підтвердження підприємством факту господарських операцій із ФОП щодо надання маркетингових послуг.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що формально складені первинні документи не можуть слугувати належною підставою для формування даних податкового обліку, оскільки реальність операцій з поставки маркетингових послуг позивачу та зв’язок цих послуг із госпдіяльністю позивача документально не підтверджено.

Верховний Суд своєю чергою залишив ці рішення без змін і зайняв сторону податкового органу.

Підтверджувати зв’язок витрат на маркетингові послуги з госпдіяльністю можуть:

 • наказ по підприємству про необхідність проведення таких маркетингових досліджень, час його проведення, територію, межі;
 • договір на маркетингові дослідження із зазначенням виду маркетингових досліджень, мети їх проведення тощо;
 • на підтвердження фактичного отримання маркетингових послуг можуть бути надані акт приймання-передачі послуг або інший документ, що підтверджує фактичне надання таких послуг, звіт про проведення маркетингових досліджень, у якому мають бути викладені результати таких досліджень і надані рекомендації замовнику.

Однак суди встановили, що надані позивачем первинні документи не розкривають зміст господарських операцій (наданих послуг) та не підтверджують отримання маркетингових послуг позивачем від зазначеного виконавця таких послуг.

В актах виконаних робіт відсутня інформація щодо місця здійснення господарських операцій, обсягу, одиниці виміру господарських операцій, не зазначено у який спосіб проводились маркетингові дослідження (опитуванням, анкетуванням), а також не зазначено, в чому виражено їх результат.

У звітах про виконання маркетингових послуг використовуються в основному дані контрагентів про обсяги їх реалізації, однак не зазначено, як саме дані були отримані виконавцем послуг щодо обсягів реалізації та сум чеку по кожному з них, оскільки дана інформація є комерційними даними кожного з них і у вільному доступі вона відсутня для того, щоб проводити аналіз та порівнювати в розрізі номенклатури та ціни.

Позивач не надав документів, які б свідчили про передачу усіх необхідних даних для дослідження, як це передбачено умовами договору. Звіти містять узагальнену статистичну інформацію у різних сферах господарської діяльності трьох областей України та, по суті, являє собою опис поточного стану ринку товарів, однак не містять жодних рекомендацій, розроблених конкретно для платника. Будь-яких документів на підтвердження спрямованості спірних послуг на досягнення конкретних цілей у діяльності платника не представлено. Замовник займається реалізацією канцтоварів та побутової хімії, однак в звітах проведених маркетингових досліджень досліджували лише ринок канцтоварів. В штаті позивача є маркетологи, дистриб’ютори, менеджери зі збуту, які повинні володіти інформацією щодо руху, попиту, реалізації продукції тощо. Встановлено, що виконавець є працівником товариства та на час виконання маркетингових послуг і підписання актів виконаних робіт виконував завдання як працівник компанії, за що отримував заробітну плату.

Джерело: постанова ВС/КАС від 25.03.2021 р. у справі № 813/2781/17


3️⃣ Інвестиційна діяльність без податків: ДПС назвала умови

ДПС видала інформаційний лист, присвячений нормам Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями в Україні» від 02.03.2021 р. № 1293-IX (далі – Закон № 1293), що набрав чинності 28 березня 2021 року.

Закон № 1293 встановлює тимчасові, до 01 січня 2035 року, податкові преференції суб’єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями в рамках виконання спеціального інвестиційного договору.

Інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями одночасно повинен відповідати наступним вимогам:

 • інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері;
 • інвестиційний проєкт із значними інвестиціями передбачає будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування у сферах, перелічених у п. 1, придбання необхідного устаткування та комплектуючих виробів до нього та може передбачати будівництво за рахунок коштів інвестора із значними інвестиціями необхідних для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями об’єктів суміжної інфраструктури;
 • створення впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не менше 80 нових роб.місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 15% перевищує розмір середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні, в якому реалізується проєкт, за попередній календарний рік;
 • розмір значних інвестицій в об’єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 20 млн євро, що розраховується за офіційним курсом валют, встановленим НБУ станом на перший робочий день кварталу, в якому подається заявка, та на дату фактичного здійснення значних інвестицій в об’єкти інвестування на виконання спеціального інвестиційного договору;
 • строк реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не перевищує 5 років.

Однією з основних податкових преференцій є звільнення від сплати податку на прибуток та ПДВ на окремі операції на 5 років.

📌 Обов’язковою умовою звільнення від сплати податку на прибуток є те, що така преференція стосується виключно оподатковуваного прибутку, який отриманий внаслідок виконання спеціального інвестиційного договору.

Загальна сума вивільнених від оподаткування коштів враховується у складі загального обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

Преференція не поширюється на наступні два об’єкти оподаткування (вони підлягають оподаткуванню податком на прибуток підприємств у загальному порядку):

Результати контрольованих операцій, які не відповідають принципу «витягнутої руки».

Передбачено, що при здійсненні платником податку – інвестором із значними операціями в рамках діяльності, пов’язаної з виконанням спеціального інвестиційного договору, контрольованих операцій, визначених статтею 39 ПКУ, об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою ставкою (для 2021 року – 18%.).

Скоригований прибуток контрольованих іноземних компаній.

Якщо платник податку на прибуток – інвестор із значними інвестиціями є контролюючою особою, окремим об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначеної відповідно до статті 39 прим. 2 ПКУ. Нагадаємо, що оподаткування скоригованого прибутку контрольованих іноземних компаній для платників податку на прибуток підприємств запроваджується з 01 січня 2022 року.

Закон № 1293 доповнив підрозділ 2 розділу ХХ ПКУ новим пунктом 76,за яким тимчасово, до 01 січня 2035 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового устаткування та комплектуючих виробів до нього, визначених у підпункті 15 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МКУ, що ввозяться платником податку – інвестором із значними інвестиціями виключно для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору.

Описана преференція з ПДВ не поширюється на товари, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або державою – агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Джерело: Інформаційний лист ДПС «Щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями в Україні» від 24.05.2021 р. № 21


4️⃣ Покращення для бізнесу завдяки застосунку «ДІЯ»

З 17 травня підписувати будь-які електронні документи й отримувати державні послуги можна з телефону. "Дія.Підпис" дає можливість скористатися ЕЦП через мобільний застосунок "Дія".

Раніше підписувати ключем ЕЦП можна було лише з комп'ютера (ЕЦП завантажувався як окремий файл).


5️⃣ З'явився новий законопроєкт про офіційні е-адреси для юридичних та фізичних осіб

8 червня Комітет з правової політики зареєстрував доопрацьований законопроєкт №3680-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання електронних адрес:

 • він спрямований на запровадження адреси офіційної електронної пошти в ЄДР (надалі - адреса офіційної електронної пошти в ЄДРПОУ), яка разом з офіційною електронною адресою, що функціонуватиме в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, використовуватиметься в судах при здійсненні господарського, цивільного та адміністративного судочинства для направлення учасникам судового процесу копій рішень, ухвал, судових повісток та інших документів в електронній формі;
 • документи, надіслані на адресу офіційної електронної пошти в ЄДРПОУ, якщо такий порядок повідомлення передбачений законодавством, вважатимуться такими, що надіслані офіційно та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їх направлення;
 • вводиться можливість у разі відсутності в учасника справи офіційної електронної адреси чи адреси офіційної електронної пошти в ЄДРПОУ за письмовою заявою учасника процесу використовувати надану учасником адресу електронної пошти для направлення судом в електронному вигляді копій повісток, повідомлень, судових рішень та інших процесуальних документів;
 • юридичні особи (у тому числі державні органи та органи місцевого самоврядування) та фізичні особи – підприємці в обов’язковому порядку упродовж 6 місяців з дня набрання чинності цим законом зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свою адресу офіційної електронної пошти в ЄДРПОУ.

У разі прийняття Закон набере чинності з наступного дня після його офіційного опублікування.

Джерело та більше інформації за посиланням.

Читайте також