Learn ahead3 73e69762 5b69 471a 8975 0db5cde2b58d

Е-аудит: законопроєкт 6255

Напишіть нам

academy@kpmg.ua-+380504892975Бізнес-центр "Senator", вул. Московська, 32/2
academy@kpmg.ua
-
+380504892975
Бізнес-центр "Senator", вул. Московська, 32/2

Персональні дані

Е-аудит: законопроєкт 6255

У листопаді на розгляд Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики був поданий Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження електронних перевірок (е-аудит) № 6255 від 02.11.2021 р. (далі - «Законопроєкт 6255»).

У пояснювальній записці до даного Законопроєкту зазначено, що впровадження е-аудиту матиме позитивний вплив для платників податків та податкових органів:

  • платники податків зможуть здійснити «самоперевірку поданої податкової звітності» та зменшити кількість особистих контактів з податковим органом;
  • контролюючі органи матиму можливість на доперевірочному та перевірочному етапах отримати інформацію про операції платника податку та за допомогою автоматизованих систем її перевірити і виявити ризики.

Законопроєктом 6255 пропонуються наступні зміни до ПКУ:

1. Вводиться нове поняття «стандартний аудиторський файл SAF-T»

Стандартний аудиторський файл SAF-T - це стандартизований формат надання платниками податків бухгалтерської та фінансової інформації в електронній формі до податкових органів, що містить експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також зміни у фінансово-господарському стані платника податків за звітний (податковий) рік.

Також наказом МФУ від 15.09.2020 року N 561 «Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки» визначена структура файлу SAF-T з 5 розділів.

2. Встановлена відповідальність платника податку за порушення порядку подання SAF-T файлу

Передбачається, що на платника податків будуть накладені штрафні санкції за неподання, подання з порушенням встановлених строків або подання не в повному обсязі стандартного аудиторського файлу SAF-T.  

Платник податків

Розмір штрафних санкцій

Для великих платників податків

100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

Всі платники ПДВ, крім самозайнятих осіб, зазначених у п. 14.1.226 ПКУ

10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

3. Встановлена відповідальність за виправлення помилок у поданому SAF-T файлі

Передбачається, що у разі, якщо за результатами камеральної перевірки буде встановлене порушення, на платника податків будуть накладені штрафні санкції.

Згідно із Законопроєктом 6255 сплата штрафів не звільнятиме платника податків від обов’язку подання стандартного аудиторського файлу SAF-T.

Порушення

Штрафні санкції

За подання стандартного аудиторського файлу SAF-T не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками, якщо порушення вчинене вперше

Не застосовуються

Якщо платник податків подає, здійснює виправлення у раніше поданому стандартному аудиторському файлі SAF-T протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідного повідомлення контролюючого органу

Не застосовуються

Якщо платник податків не подає або не здійснює виправлення у раніше поданому стандартному аудиторському файлі SAF-T протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідного повідомлення контролюючого органу

Передбачені штрафні санкції, розмір яких наведений в таблиці 1 вище

Якщо платник податків не здійснює подання файлу SAF-T протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку подання стандартного аудиторського файлу SAF-T

Подвійний розмір штрафних санкцій, що наведений в таблиці 1 вище

4. Встановлений порядок подання SAF-T файлу

Платники податків подаватимуть стандартний аудиторський файл SAF-T протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. При цьому, передбачається таке поетапне впровадження подання стандартного аудиторського файлу:

  • великі платники податків - з 01.01.2025 р.;
  • платники ПДВ - з 01.01.2027 р.  

Окремо, великі платники податків на запит контролюючого органу великі платники податків повинні будуть формувати файл SAF-T з 01.01.2023 р.

Автор - Оксана Олехова, партнерка, податкове та юридичне консультування KPMG в Україні
Джерело - за посиланням

Читайте також