Learn ahead3 73e69762 5b69 471a 8975 0db5cde2b58d

Облік основних засобів: поради від KPMG

Напишіть нам

academy@kpmg.ua-+380504892975Бізнес-центр "Senator", вул. Московська, 32/2
academy@kpmg.ua
-
+380504892975
Бізнес-центр "Senator", вул. Московська, 32/2

Персональні дані

Облік основних засобів: поради від KPMG

Облік основних засобів – це сфера, яка стосується майже кожного платника податків. Питання щодо цього виникають на всіх етапах: від введення в експлуатацію та встановлення методів і строків амортизації, аж до списання/ліквідації чи продажу такого основного засобу.
Базуючись на нашій практиці податкових діагностик, поділимося з вами деякими порадами щодо обліку ОЗ:

1. Формалізація облікової політики
Рекомендується описати в обліковій політиці відповідно до П(С)БО чи МСФЗ:
     —    підходи до обліку;
     —    строки корисного використання, групи;
     —    метод амортизації. Інакше існуватиме ризик оспорювання податковими органами правомірності амортизації та визнання її необґрунтованою;
     —    дату введення в експлуатацію;
     —    критерії, коли відповідні витрати на ремонт, благоустрій та інші аналогічні витрати капіталізуються або списуються на витрати тощо. 

Платникам слід бути обачним з визначенням ліквідаційної вартості в обліковій політиці. Зокрема, не можна стверджувати, що ліквідаційна вартість будь-якого об’єкта ОЗ дорівнює нулю. Такі ситуації мають місце, але повинні бути конкретизовані та аргументовані. Інакше податкові органи можуть самостійно визначити ліквідаційну вартість об’єктів ОЗ.

2. Перегляд строків корисного використання об’єктів ОЗ
Податкові органи звертають увагу на об’єкти ОЗ вартість яких дорівнює нулю, але вони не списані та продовжують використовуватися у господарській діяльності платника податку. Як результат, існує ризик того що податкові органи стверджуватимуть, що термін корисного використання таких активів був занижений, і таким чином амортизація відображена некоректно. 

Крім того, судова практика свідчить, що податкові органи можуть заперечувати строк корисного використання активів та встановлюють більш тривалий термін.
Визначення терміну корисного використання активів (у тому числі на основі минулого досвіду та відповідних прогнозів) має визначатися платником податків, а не податковими органами. 

Водночас платникам податків мати документальне підтвердження та аргументи на користь встановленого терміну корисного використання:
     —    акт на введення в експлуатацію зі встановленим терміном корисного використання;
     —    облікова політика з положеннями про підхід до перегляду залишкової вартості та строків корисного використання активів на кінець кожного фінансового року.

3. Ліквідація, залишки та списання супутніх ТМЦ, дохід від реалізації металобрухту тощо
Якщо в результаті списання об’єкта ОЗ платник податку не відображає у БО жодних матеріалів від ліквідації (запчастин чи металобрухту), податкові органи можуть стверджувати, що такий платник: або 
     —    ліквідував об’єкт ОЗ лише у первинних документах без фактичної ліквідації (нереальність); 
     —    занизив залишкову вартість; 
     —    не відобразив доходи від реалізації запасів, отриманих в результаті демонтажу (металобрухту, запасних частин тощо).

Платнику податків варто керуватися Методичними вказівками з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Мінфіну України від 30.09.2003 № 561 (далі – Методичні вказівки). Відповідно до цього документу, постійно діюча комісія здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню, визначає можливість реалізації (іншої передачі) об'єкта іншим особам або використання окремих компонентів, матеріалів, які можуть бути отримані під час демонтажу, визначає їх кількість та витрати.

Платникам податків рекомендується мати в наявності зокрема такі документи: 
     —    наказ про демонтаж; 
     —    акти або технічні звіти перевірки об’єкта ОЗ; 
     —    акти здачі-приймання робіт з демонтажу тощо;
     —    додатковим доказом також може слугувати експертний висновок (висновок технічного експерта або незалежного оцінювача), який підтвердить відсутність або неможливість одержання запасних частин, металобрухту тощо.

4. Списання поліпшень орендованих ОЗ
У разі завершень орендних договорів часто доводиться списувати залишкову вартість раніше капіталізованих ремонтів (поліпшень) орендованих приміщень.
П. 189.9 ПКУ встановлює, що якщо ОЗ ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання ОЗ. При цьому відповідно до пп. Г п. 198.5 ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та зареєструвати податкову накладну.

Водночас ПДВ не нараховується, якщо ОЗ ліквідуються в разі знищення чи розібрання, внаслідок чого такі ОЗ не можуть використовуватися за первісним призначенням та у випадку подання до контролюючого органу належним чином оформленого акту на списання таких ОЗ. 

Відповідно, у випадку розібрання, демонтажу та ліквідації проведених раніше ремонтів орендованих приміщень ПДВ може не нараховуватися. При цьому такі операції мають бути належним чином задокументовані, а податковим органам має бути подано відповідний акт списання.

Враховуючи наш досвід у сфері консультування та податкових діагностик, залучення кваліфікованої команди, яка допоможе Вам проаналізувати наявні податкові ризики та надасть рекомендації щодо їх зменшення, є одним з ефективних способів захисту від донарахувань податків.

Джерело - https://cutt.ly/3YVourk 


Також запрошуємо вас на онлайн-курс "МСФЗ: основні засоби, зменшення корисностi нефiнансових активiв, вплив COVID-19", де ви ознайомитесь із обліком основних засобів та зменшенням корисностi активiв за МСФЗ :
     — визнання основних засобів;
     — моделі обліку основних засобів;
     — припинення визнання основних засобів;
     — розкриття інформації у фінансовій звітності;
     — необхідність тестування;
     — визначення рівня тестування;
     — визначення суми очікуваного відшкодування;
     — розкриття інформації у фінансовій звітності;
     — вплив COVID-19 на тестування на предмет зменшення корисностi та розкриття у фiнансовiй звiтностi.

Деталі та реєстрація - https://cutt.ly/TURXWws 

Читайте також