Опис курсу

Теорія, практика та найкращі підходи до вирішення й оформлення задач, що зекономлять час на іспиті ДипІФР та підвищать ваші шанси на отримання міжнародної кваліфікації.

Усі матеріали курсу записані у форматі відеолекцій, які також включають презентазії для завантаження та тестування. Якщо в процесі перегляду курсу, у вас виникнуть питання, ви зможете надіслати їх на пошту academy@kpmg.ua. На час воєнних дій курс проходить без вебінарних сесій питання-відповідь, проте буде доступний протягом усього 2022 року.

Прослухайте безкоштовний урок на тему "МСБО 19: Виплати працівникам" у модулі 5 (внизу сторінки).

Формат онлайн-курсу з підготовки до іспиту ДипІФР Рос (АССА):

 • онлайн-курс складається з відеолекцій та навчальних посібників за авторськими розробками KPMG Insight Academy;

 • навчання передбачає самостійне опрацювання теорії, вирішення домашніх завдань та відпрацювання підходів для успішної здачі іспиту;

 • три тренувальні іспити здаються для перевірки, коментарів та оцінки від викладача;

 • для відповідей на ваші запитання щодо іспиту створена закрита facebook-група та проводяться дві вебінарні сесії з викладачем.

Детальна програма

Кнопка регистрации Для отримання рахунку натисніть на кнопку зліва.

Група підготовки до іспиту 10 червня 2022 року \ грудня 2022 року

 

Вебінарні сесїї зі спікером у форматі "питання-відповідь":

 • відмінені на час проведення воєнних дій

Тренувальні іспити, строки здачі:

 • Перший проміжний іспит - до 18.04.2022
 • Другий проміжний іспит - до 16.05.2022
 • Пробний іспит - до 25.05.2022

Студенти, які придбали курс для складання іспиту у червні, але через воєний стан не зможуть приняти в ньому участь, за бажанням можуть бути перенесені до групи іспиту грудня 2022 року.

 Доступ до усіх матеріалів курсу до 31.12.2022

Реєстрація на сам іспит здійснюється самостійно на сайті АССА.
Зареєструватися в якості студента потрібно до 17 квітня, а на сам іспит до 2 травня. Дата іспиту 10 червня.

Інформація за посиланням: https://www.accaglobal.com/russia/ru/qualifications/dipifr-rus/how-to-register.html

Проходження онлайн-курсу забезпечить отримання знань та навичок для складання іспиту та допоможе:

 • бухгалтерам/економістам отримати теоретичні й практичні знання для реалізації процесу трансформації звітності відповідно до МСФЗ;

 • аудиторам отримати можливість здійснювати якісний аудит фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ.

Фахівець з дипломом АССА ДипІФР здобуде вміння:

 1. Пояснювати основні принципи міжнародного регулювання фінансової звістності.

 2. Складати фінансову звітність компаній відповідно до МСФЗ.

 3. Ідентифікувати та застосовувати вимоги до розкриття інформації у зв'язку з підготовкою фінансових звітів і приміток.

 4. Застосовувати необхідні міжнародні стандарти до ключових елементів фінансової звітності.

 5. Складати фінансову звітність груп підприємств (крім звітів про рух грошових коштів групи), що включає дочірні, асоційовані організації та спільні підприємства.

Залишилися питання щодо онлайн-курсів? Вам сюди

Викладачка онлайн-курсу:


Детальна програма

Ознайомитись із публічним договором про надання послуг KPMG Insight Academy

Зміст

1
Модуль 1
Вводная лекция
Введение в Международные стандарты финансовой отчётности
МСФО (IFRS) 13: Оценка справедливой стоимости
МСБУ (IAS) 1: Представление финансовой отчетности
МСБУ (IAS) 8: Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки
МСБУ (IAS) 2: Запасы
Модуль 1. Домашнее задание
Модуль 1. Решение домашнего задания
2
Модуль 2
МСБУ (IAS) 16: Основные средства
МСБУ (IAS) 40: Инвестиционная недвижимость
МСБУ (IAS) 38: Нематериальные активы
МСБУ (IAS) 23: Затраты по займам
МСБУ (IAS) 36: Обесценение активов
Модуль 2. Домашнее задание
Модуль 2. Решение домашнего задания
3
Модуль 3
МСФО (IFRS) 15: Выручка от договоров с покупателями
МСФО (IFRS) 16: Аренда
Модуль 3. Домашнее задание
Модуль 3. Решение домашнего задания
4
Модуль 4
Консолидированная финансовая отчётность
Совместное предпринимательство
Решение и оформление задачи по консолидации ОФП
Решение и оформление задачи по консолидации ОСД
Модуль 4. Домашнее задание
Модуль 4. Решение домашнего задания
5
Первый промежуточный тест
Задание первого промежуточного теста
Решение первого промежуточного теста
6
Модуль 5
МСБУ (IAS) 12: Налоги на прибыль
МСБУ (IAS) 37: Резервы, условные обязательства и условные активы
МСБУ (IAS) 19: Вознаграждение работникам
МСБУ (IAS) 20: Учёт государственных субсидий
Модуль 5. Домашнее задание
Модуль 5. Решение домашнего задания
7
Модуль 6
Финансовые инструменты. Часть 1
Составные финансовые инструменты: учет расходов
Финансовые инструменты. Часть 2
Финансовые инструменты. Часть 3
Модуль 6. Домашнее задание
Модуль 6. Решение домашнего задания
8
Модуль 7
МСБУ (IAS) 41: Сельское хозяйство
МСФО (IFRS) 6: Разведка и оценка запасов полезных ископаемых
МСБУ (IAS) 21: Влияние изменений обменных курсов валют
МСФО (IFRS) 2: Выплаты на основе акций
МСФО (IFRS) 5: Необоротные активы и прекращенная деятельность
Модуль 7. Домашнее задание
Модуль 7. Решение домашнего задания
9
Модуль 8
МСФО (IFRS) 1: Первое применение МСФО
МСБУ (IAS) 10: События после отчетной даты
МСБУ (IAS) 24: Раскрытие информации о связанных сторонах
МСБУ (IAS) 33: Прибыль на акцию
МСФО (IFRS) 8: Операционные сегменты
Фундаментальные этические и профессиональные принципы
Модуль 8. Домашнее задание
Модуль 8. Решение домашнего задания
10
Второй промежуточный тест
Задание второго промежуточного теста
Решение второго промежуточного теста
11
Пробный экзамен
Задание пробного экзамена

Вартість курсу

₴10 000

Увійти та купити

автор

user name

KPMG Insight Academy

Задати питання

Задати питання